Navigation Menu+

Opłaty przedszkolne

1. Opłata wpisowa

 150 zł jednorazowa

2. Czesne miesięczne

 300 zl miesięcznie

3. Dzienna stawka żywieniowa

 9,50 zł