Navigation Menu+

RODO (dokumenty, informacje)

Klauzula informacyjna – monitoring

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Niepubliczne „Złota Rybka”
  w Pozezdrzu, ul. Wolności 16 B, 11-610 Pozezdrze, tel. 786 286 680
  e-mail: przedszkole-pozezdrze@tlen.pl
 2. Inspektor Ochrony Danych Przedszkola Nr 2  dostępny jest pod adresem e-mail: kontakt@anrodo.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób  przebywających na terenie Przedszkola oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust 1 pkt f) RODO.
 4. Monitoring obejmuje swoim zasięgiem teren wokół budynku.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane tylko podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 dni a po tym czasie automatycznie usuwane.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,

w tym profilowaniu

 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  – w granicach określonych w przepisach prawa.
 2. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu  nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.