Navigation Menu+

Kadra

AGNIESZKA  DEREWECKA

Jako nauczyciel staram się towarzyszyć Dzieciom w Ich codziennym odkrywaniu świata, budować ciepłą i przyjazną atmosferę, obdarzać swoim spokojem oraz zachęcać do wspólnej zabawy.

Ideą przewodnią mojej pracy jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa, poszanowanie godności dziecka, umiejętność współdziałania z dzieckiem.

Praca z Dziećmi to droga, którą wybrałam świadomie i którą chcę podążać, a każdy dzień spędzony z Dziećmi utwierdza mnie w tym przekonaniu!

Zdobyta wiedza i wykształcenie umożliwiają mi prowadzenie zajęć według nowoczesnych metod i technik, dzięki, którym rozwijam u Dzieci potencjał twórczy i samodzielność.

Najpiękniejszy jest widok szczęśliwego malucha, który z dnia na dzień robi postępy i wyrasta na dumnego Przedszkolaka!

KATARZYNA PALANIS

W pracy kieruje mną myśl, że Dzieci to moi „Goście”, których pragnę przyjąć najlepiej, jak potrafię wykorzystując do tego swoją wiedzę i doświadczenie. Dążę do tego, aby stworzyć dla nas przyjazną przestrzeń, sprzyjającą rozwojowi zarówno Dzieci, jak i mojemu. Jest to przestrzeń, w której możemy bawić i uczyć się od siebie wzajemnie. Chcę żeby wszystkie Dzieci wierzyły, że są wartościowe, że wiedzą i potrafią bardzo dużo, a każdymi kolejnymi zajęciami zapraszam Ich do pogłębiania tej wiedzy i korzystania z niej.

Od Dzieci dostaję bezcenne zaufanie, które doceniam i stawiam sobie za cel: nigdy Ich nie zawieść!

 

KINGA MINGIELEWICZ

Sympatia do Dzieci była mi bliska od wielu lat…. Odkąd pamiętam lubiłam poświęcać swój wolny czas Dzieciom i tak już zostało : )

Obecnie studiuję pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną , co w połączeniu z codzienną pracą z Dziećmi na stanowisku  nauczyciela daje mi ogrom radości i bezcennego doświadczenia zawodowego. Studia pozwalają mi zdobywać fachową wiedzę teoretyczną, którą mogę przenieść na praktykę, natomiast praca pozwala mi te teorię lepiej zrozumieć.

Dla mnie najważniejsze jest dobro każdego Dziecka, aby każde z nich mogło poczuć się, jak w swoim drugim domu. Ciepło, które każdego dnia staramy się przekazać naszym maluszkom, one odwzajemniają dwukrotnie. A nic tak bardzo nie raduje serca, jak widok szczęśliwego Dziecka.

Jestem przekonana, że to, co robię da mi w przyszłości poczucie spełnienia.