Navigation Menu+

O Nas

Złota Rybka

Przedszkole Niepubliczne „Złota Rybka” funkcjonuje w godzinach 6:30-16:30. W przedszkolu są trzy grupy „Rybki” i „Delfinki” i „Bursztynki”.

„Delfinki” to najstarsza grupa.

„Rybki” to grupa, do której uczęszczają Dzieci starsze i realizują program wychowania przedszkolnego wydawnictwa „Nowa Era” dla pięciolatków z dostosowaniem treści zarówno dla Dzieci młodszych, jak i starszych.

„Delfinki” do grupa Dzieci młodszych, które realizują  program wychowania przedszkolnego wydawnictwa „Nowa Era” dla czterolatka z dostosowaniem treści do Dzieci młodszych.

Podstawa programowa realizowana jest w godzinach 8:00-13:00. W tym czasie odbywają się główne zajęcia dydaktyczne, które dostosowane są do możliwości rozwojowych Dzieci, praca indywidulana z Dziećmi, zajęcia z języka angielskiego, wyjścia do ogrodu przedszkolnego, spacery poza przedszkolem. Jest też czas na wyciszenie, relaks i zabawę dowolną Dzieci.

Zajęcia prowadzone są różnymi metodami tak, aby były wartościowe i atrakcyjne. Zapraszamy do zapoznania się z głównymi metodami pracy, które wykorzystujemy w codziennej pracy dydaktycznej i wychowawczej. Staramy się stwarzać Dzieciom liczne sytuacje edukacyjne podczas, których treści edukacyjne wplecione są różne rodzaje aktywności. Świetnym sposobem realizowania tego zadania są ciekawe zajęcia dodatkowe, które prowadzimy w ramach czesnego.

Najważniejsze jest, aby Dzieci w naszym przedszkolu były szczęśliwe ponieważ dopiero radosne, spokojne, bezpieczne Dziecko może się uczyć i wszechstronnie rozwijać. O to szczęście i wszechstronny rozwój Dzieci dbamy podążając dwiema drogami. Pierwsza to budowanie relacji i więzi z Dzieckiem, a druga to organizowanie przestrzeni edukacyjnej tak, aby rozbudzać i napędzać naturalną chęć poznawania, odkrywania, porządkowania i rozumienia wszystkiego, czego Dzieci nieustannie się uczą.

Po to żeby, jak najlepiej realizować nasze cele oraz założenia Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego sięgamy do kilku nurtów pedagogicznych i korzystamy z licznych metod pracy, które przynoszą wspaniałe efekty.

 • Szacunek do Dziecka i bycie dla Dziecka to dla nas najwyższe wartości! Doceniamy Dzieci za każdy sukces, widzimy Ich wyjątkowość, staramy się dociekać powodów jakiegokolwiek smutku i wspierać w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami. Dzieci są z nami wiele godzin i są dla nas Ważne!
 •  „Pomóż mi zrobić to samemu” M. Montessori- wspieramy samodzielność, podkreślamy naszą wiarę w możliwości Dzieci, kiedy trzeba pomagamy, kiedy trzeba podpowiadamy, jak to zrobić. Pracujemy także nad sobą, aby dostrzegać w Dzieciach opisywane przez M. Montessori fazy wrażliwości i podążać za Dzieckiem w Jego rozwoju.
 • Bliskie jest nam wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt- prowadzimy ogródek ekologiczny, mamy karmnik i dokarmiamy ptaki na łące przy przedszkolu i rozpoczynamy przygodę z przedszkolnym akwarium!
 • Stosujemy wzmacnianie pozytywne, Dzieci mają tablice motywacyjną, podpisały jasny i czytelny dla Nich (obrazkowy) kontrakt, który był wynikiem wspólnych ustaleń Dzieci i nauczycielek.
 • Prowadzimy „Zeszyty Sukcesów” dla każdego Dziecka! Dzieci przecież nieustannie odnoszą małe i wielkie sukcesy, a my je widzimy i doceniamy!
 • Staramy się realizować filozofię Marshalla Rosenberga PBP (Porozumienie bez przemocy) i idee Thomasa Gordona. Ważne jest dla nas żeby nie oceniać Dzieci, nie przypisywać Im cech, odróżniać fakty od opinii i aktywnie słuchać.
 • W grupie „Delfinki” prowadzimy systematyczne nauczanie czytania metodą Glenna Domana. Prezentujemy karty z napisami 3 razy dziennie każdemu Dziecku indywidualnie.
 • Odimienna metoda nauki czytania Ireny Majchrzak prowadzona w każdej grupie stosownie do wieku Dzieci.
 •  Elementy metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne wprowadzamy jako jeden blok zajęciowy lub jako elementy zajęć gimnastycznych.
 • „Metoda Dobrego Startu” Marty Bogdanowicz realizowana jest w każdej grupie stosownie do wieku Dzieci dlatego dla grupy młodszej realizujemy głównie „Piosenki do rysowania” w blokach około 20 minutowych.
 • Zajęcia matematyczne oparte głównie na metodzie Edyty Gruszczyk–Kolczyńskiej.
 • Zajęcia z elementami terapii integracji sensorycznej, których scenariusze zbudowane są w oparciu m.in. o Metodę Dobrego Startu, metodę Marii Montessori, Carla Orffa, Doroty Dziamskiej, stymulację Johansena IAS, Techniki Bowena, treningi Schulza i Jacobsona, pomysły na zabawy sensoryczne
 • Dbamy o rozwój motoryki małej i mięśni drobnych dłoni w licznych zajęciach o charakterze zabaw (klamerki, słomki, fasola, piasek, malowanie palcami, rysowanie w bułce) zabawy paluszkowe, masażyki.
 • Elementy kinezjologii edukacyjnej Dennisona (rysowanie oburącz).
 • Wykorzystanie metody aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss
 • Labanowska metoda gimnastyki twórczej: opowieść ruchowa ;ćwiczenia muzyczno-ruchowe; taniec; improwizacja ruchowa.
 • Pedagogika zabawy KLANZA